Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

dreamfortress
Reposted frommrrru mrrru viablacksadcat blacksadcat
dreamfortress

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viablacksadcat blacksadcat
Sponsored post
feedback2020-admin
dreamfortress

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viablacksadcat blacksadcat
dreamfortress
1650 f2b5
dreamfortress
4888 f904
Reposted fromhagis hagis viablackheartgirl blackheartgirl
dreamfortress
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viablackheartgirl blackheartgirl
dreamfortress
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viablackheartgirl blackheartgirl
dreamfortress
dreamfortress
 
3873 83d4 500
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl
dreamfortress
dreamfortress
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viablackheartgirl blackheartgirl
dreamfortress
dreamfortress
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viabreatheslow123 breatheslow123
dreamfortress

733/2015

Pochwała samotności - Jarosław Borszewicz

coraz częściej
potrzeba mi
czterech ścian pustego pokoju
coraz częściej
nogi noszą mnie
(z przyjemnością)
po wyludnionych chodnikach
milionowych miast
coraz częściej
te których nie znalazłem
i te które mnie nie znalazły
nie składają reklamacji
coraz częściej
w pustym domu
znajduję
siebie

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viabreatheslow123 breatheslow123

August 06 2018

dreamfortress
9628 1b81
Reposted fromkarahippie karahippie viagrarzynka grarzynka
dreamfortress
8224 5750 500
Reposted fromdafil dafil viagrarzynka grarzynka
dreamfortress
7054 d289 500
Reposted fromBennyLuc BennyLuc viaaanisiowe aanisiowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...